Компютърно програмиране

 

 

 

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Компютърна анимация, създадена от учениците в пети клас по проект „Образование за утрешния ден“

 

Публикувано в Учебни материали и проекти. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *