Проекти и програми

Изграждане Работилницата за здравно възпитание чрез STEM технологии по НП „Изграждане на училищна STEM среда”

НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”, МОДУЛ “КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

Национална програма на МОН. Изнесени учебни занятия за II, III, IV клас в културни институции в град Смолян-РБ „Николай Вранчев“, РИМ „Стою Шишков“, Художествена галерия.

НП „Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 2„ Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап “ за ученици в първи клас и подготвителна група в ДГ „Русалка-с. Търън.

График занимания по интереси

„ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА”

(Партньорски проект с „Нестле“ България за ученици от I-IV  клас);