Проекти и програми

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Представяне на иновацията-нов учебен предмет в начален етап „Здравно възпитание“ пред три училища:

ОУ“Никола Йонков Вапцаров“, гр.Разград

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Широка лъка

Първо ОУ „Васил Левски“ – гр. Костинброд

 

ПРОЕКТ  BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

 

 

 

 

 

 

Изграждане Работилницата за здравно възпитание чрез STEM технологии по НП „Изграждане на училищна STEM среда”

НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”, МОДУЛ “КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

Национална програма на МОН. Изнесени учебни занятия за II, III, IV клас в културни институции в град Смолян-РБ „Николай Вранчев“, РИМ „Стою Шишков“, Художествена галерия.

НП „Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 2„ Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап “ за ученици в първи клас и подготвителна група в ДГ „Русалка-с. Търън.

График занимания по интереси

„ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА”

(Партньорски проект с „Нестле“ България за ученици от I-IV  клас);