Състав на Обществения съвет

  1. Надя Севдалинова Велинова-председател;
  2. Фехри Севдиев Сираков-родител;
  3. Десислава Захариева Таксимова-родител;
  4. Албена Веселинова Ратайска-родител;
  5. Аделина Ясенова Карова-председател на финансиращия орган.