Електронен дневник

Линк към платформата за електронен дневник на ОУ „Стою Шишков“-Админ плюс

https://platform.adminplus.bg/#/pages/login