Електронен дневник

През учебната 2023/2024 година ОУ „Стою Шишков“ използва електронен дневник към НЕИСПУО.

Указания за регистриране в Админ плюс!
––––––––––––––––––––
Уважаеми учители, ученици и родители!“

За да използвате работа с новата версия на новото ни мобилно приложение трябва да изпълните следните стъпки:
• Деинсталирйте приложението, което използвате в момента.
• Свалете новото приложение от Google play или Appstore (в зависимост от мобилното устройство, което използвате).
• Ако нямате регистрация в платформата АдминПлюс (http://www.adminplus.bg),трябва първо да се регистрирате.

Регистрацията може да се направи както през платформата, така и през мобилното приложение.
За регистрацията е необходим:
• код за достъп (предоставен от образователната институция), • валиден e-mail адрес и парола, която е трябва да бъде най-малко осем символа и съдържа главна буква, малка буква и цифра.
Учениците и родителите могат да получат код за достъп от класния ръководител.

 

Линк към платформата за електронен дневник на ОУ „Стою Шишков“-Админ плюс

https://platform.adminplus.bg/#/pages/login