Бюджет

БЮДЖЕТ 2024

ОТЧЕТ М.03.2024 г.

ОТЧЕТ М.03.2024 Г.Натурални

ОТЧЕТ М.03.2024 Г.Приход

ОТЧЕТ М.03.2024 Групи

Отчет 12.2023 година

Групи12.2023

Натурални 12.2023

Приходи 12.2023

Разходи 12.2023

Функции 12.2023

отчет м.09 (1)разходиотчет м.09 (1)приходиотчет м.09 (1)функцииотчет м.09 (1)
Наличност 6.2023

Отчет 06.2023 г.

Отчет 6 2023

Отчет касово изпълнение 06.2023

Очаквано изпълнение 6.2023

Отчет групи 12-22

Отчет натурални показатели 12-22

Отчет приходи 12-22

Отчет разходи 12-22

Отчет функции 12-22

Отчет групи м.9 2022

Отчет натурални показатели м.9 2022

Отчет приходи м.9 2022

Отчет разходи м.9 2022

Отчет функции м.9 2022

Бланка бюджет 2022

Отчет 6-приходи

Отчет натурални показатели 6 2022

Отчет разходи 6 2022

Отчет функции 6 2022

Бюджет 2022

отчет м.03.2022 г

отчет м.12, групи

отчет м.12, натурални

отчет м.12, приходи

отчет м.12, разходи

отчет м.12, функции

отчет м.09 1

отчет м.09

отчет м.09-2

отчет м.09-3

отчет м.09-4

отчет натурални показатели_6_2021

Отчет приходи 6-2021

Отчет разходи 6-2021

 

отчет-Функции 6-2021

Натурални показатели за тримесечие 2021

Приходи за тримесечие 2021

Разходи за тримесечие 2021

Функции за тримесечие 2021

Утвърден бюджет за 2021

oustoyushishkovtaran.com/…/отчет-бюджет-12

Отчет бюджет-м. 12

Утвърден бюджет за 2021oustoyushishkovtaran.com/…ограми/бюджет-2

Обяснителна бележка за бюджет

отчет м.09.2020 г. (2)

Отчет м.06.2020 г. (1)

отчет 31.03.2020 г.

Утвърден бюджет 2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

Окончателен отчет

отчет м.12

отчет м.09.2019 г.

Отчет-м.6.2019 г. oustoyushishkovtaran.com/…/отчет-30-06-2019-г

отчет м.03.2019 г.

Blanka вюджет 2019 д.322