Бюджет

отчет м.09 (1)разходиотчет м.09 (1)приходиотчет м.09 (1)функцииотчет м.09 (1)
Наличност 6.2023

Отчет 06.2023 г.

Отчет 6 2023

Отчет касово изпълнение 06.2023

Очаквано изпълнение 6.2023

Отчет групи 12-22

Отчет натурални показатели 12-22

Отчет приходи 12-22

Отчет разходи 12-22

Отчет функции 12-22

Отчет групи м.9 2022

Отчет натурални показатели м.9 2022

Отчет приходи м.9 2022

Отчет разходи м.9 2022

Отчет функции м.9 2022

Бланка бюджет 2022

Отчет 6-приходи

Отчет натурални показатели 6 2022

Отчет разходи 6 2022

Отчет функции 6 2022

Бюджет 2022

отчет м.03.2022 г

отчет м.12, групи

отчет м.12, натурални

отчет м.12, приходи

отчет м.12, разходи

отчет м.12, функции

отчет м.09 1

отчет м.09

отчет м.09-2

отчет м.09-3

отчет м.09-4

отчет натурални показатели_6_2021

Отчет приходи 6-2021

Отчет разходи 6-2021

 

отчет-Функции 6-2021

Натурални показатели за тримесечие 2021

Приходи за тримесечие 2021

Разходи за тримесечие 2021

Функции за тримесечие 2021

Утвърден бюджет за 2021

oustoyushishkovtaran.com/…/отчет-бюджет-12

Отчет бюджет-м. 12

Утвърден бюджет за 2021oustoyushishkovtaran.com/…ограми/бюджет-2

Обяснителна бележка за бюджет

отчет м.09.2020 г. (2)

Отчет м.06.2020 г. (1)

отчет 31.03.2020 г.

Утвърден бюджет 2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

Окончателен отчет

отчет м.12

отчет м.09.2019 г.

Отчет-м.6.2019 г. oustoyushishkovtaran.com/…/отчет-30-06-2019-г

отчет м.03.2019 г.

Blanka вюджет 2019 д.322