Документи по ЗПУО

Учебна 2023/2024 година

 

Седмично разписание 5-7 клас II срок

Седмично разписание 1-4 клас II срок

Седмично разписание 1-4 клас

Седмично разписание 5-7 клас

Седмично разписание на групи в ЦДО

 

Спортен календар
Училищен учебен план
Училищен учебен план 1-7 клас 2023-2024
Седмично разписание
Седмично разписание за първи срок на 2023-2024 година

Учебна 2022/2023 година

Учебни планове

Дневен режим

Спортен календар

Седмична програма на часовете

Годишен план

Етичен кодекс.pdf1

ПДУ

Учебна 2021/2022 година

Правилник за дейността на училището

Спортен календар

Годишен план

Седмична програма 1-4 клас

Седмична програма 5-7 клас

Седмично разписание на часовете в ЦДО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График за консултации

oustoyushishkovtaran.com/…/график-за-консултации

Програма равни възможности

оustoyushishkovtaran.com/…/програма-равни-възможности-1

Програма превенция на ранното напускане на училище oustoyushishkovtaran.com/…/програма-превенция-на-ранното-напуск

Дневен режим

Годишен план

ПДУ 2020

UCHILISHTNA_PROGRAMA_KACHESTVO.docx

Етичен-кодекс

/Стратегия-за-развитието-на-училището.docx

oustoyushishkovtaran.com/…/mehanizam_protiv_tormoz.pdf

Седмично разписание за първи срок на учебната 2020-2021 година за I-IV клас

Седмично разписание за първи срок на учебната 2020-2021 година за V-VII клас

Седмично разписание за първи срок на учебната 2020-2021 година за ЦДО-I-IV клас

Учебна 2019/2020 daskalo.com/…/UCHILISHTNA_PROGRAMA_KACHESTVO.docxгодина

Бюджетoustoyushishkovtaran.com/…/Стратегия-за-развитието-на-училището.docx

Седмично разписание на часовете

Дневен режим

Годишен план

Учебен пoustoyushishkovtaran.com/…/Училищни-учебни-планове-за-I-VII-клас.pdfланdaskalo.com/…/UCHILISHTNA_PROGRAMA_KACHESTVO.docx

Отчет за oustoyushishkovtaran.com/…/Стратегия-за-развитието-на-училището.docxизпълнение на бюджет м.12.2018 г.

Учебна 2oustoyushisdaskalo.com/…/UCHILISHTNA_PROGRAMA_KACHESTVO.docxhkovtaran.com/…/Отчет-за-2017-година.xls018/2019 година

Седмична програма 1-4 клас

oustoyushishkovtaran.com/…/Дневен-режим.pdf

ПДУ 2018oustoyushishkovtaran.com/…/Бюджет-201813032018.pdf

Дневен режимoustoyushishkovtaran.com/…/Бюджет-201813032018.pdf

Училищнoustoyushishkovtaran.com/…/Стратегия-за-развитието-на-училището.docxи учебни планове за I-VII клас

Учебна 2017/2018 гdaskalo.com/…/UCHILISHTNA_PROGRAMA_KACHESTVO.docxодина

Бюджет-2018oustoyushishkovtaran.com/…/Стратегия-за-развитието-на-училището.docx

Седм. програма -1-4 клас 2017-2018

Бюджет oustoyushishkovtaran.com/…/Стратегия-за-развитието-на-училището.docx201813032018oustoyushishkovtaran.com/…/Отчет-за-2017-година.xls

Отчет за daskalo.com/…/UCHILISHTNA_PROGRAMA_KACHESTVO.docx

plan_graoustoyushishkovtaran.com/…/Седмична-програма-за-I-срок-на-учебната-2017-2018-г.28092017.pdfmotnost_2017_2018

година

Етичен-кодекс28092017.pdf

Спортен календар 2017-2018 г.

Седмичнoustoyushidaskalo.com/…/UCHILISHTNA_PROGRAMA_KACHESTVO.docxshkovtaran.com/…/Стратегия-за-развитието-на-училището.docxа програма за I срок на учебната 2017-2018 г.

Годишен план

Етичен кодекс

ПДУ 2017 –2018

Организация на учебния ден

Стратегия за развитието на училището 

uchilishtna_programa_kachestvo