Документи

 

УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

Дневен режим

Годишен план

ПДУ 2020 (3)

Седмично разписание за първи срок на учебната 2020-2021 година за I-IV клас

Седмично разписание за първи срок на учебната 2020-2021 година за V-VII клас

Седмично разписание за първи срок на учебната 2020-2021 година за ЦДО-I-IV клас

Учебна 2019/2020 година

Бюджет 2019 д.322

ПДУ 2019

Седмично разписание на часовете

Дневен режим

Годишен план

Учебен план

Отчет за изпълнение на бюджет м.12.2018 г.

Учебна 2018/2019 година

Седмична програма 1-4 клас

 

ПДУ 2018

Дневен режим

Училищни учебни планове за I-VII клас

Учебна 2017/2018 година

Седм. програма V-VІІІ – 17-18

Седм. програма -1-4 клас 2017-2018

Бюджет 201813032018

Отчет за 2017

plan_gramotnost_2017_2018

годинаmehanizam_protiv_tormoz

Спортен календар 2017-2018 г.

Седмична програма за I срок на учебната 2017-2018 г.

Годишен план

Етичен кодекс

ПДУ 2017 –2018

Организация на учебния ден

Стратегия за развитието на училището 

uchilishtna_programa_kachestvo